O WAPM

Kosciol-sw-AnnyWarszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna jest pieszą pielgrzymką na Jasną Górę organizowaną przez Kościół Akademicki Św. Anny w Warszawie.

Pielgrzymka wyrusza na szlak pielgrzymkowy w dniu 5 sierpnia każdego roku aby po 10 dniach pielgrzymowania dotrzeć przed obraz Matki Bożej w klasztorze Jasnogórskim w Częstochowie. WAPM jest ukochaną pielgrzymką studentów uczelni warszawskich. Nie tylko im jest ona bliska sercu. Do grona pątników WAPM zaliczają się również uczniowie szkół średnich i gimnazjalnych. Liczną grupą są osoby dorosłe jak również i dzieci. Pielgrzymka może się pochwalić najmłodszym pielgrzymem w wieku 2 lat oraz najstarszym w wieku 80 lat. W pielgrzymce pielgrzymuje zazwyczaj ok. 3800 pątników, poza wyjątkami, którym jest rok 1991 r. gdzie w pielgrzymce uczestniczyło ok. 12 tys osób. Był to specjalny rok ponieważ wtedy odbywały się po raz szósty Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie. Wiele osób pielgrzymowało na spotkanie z Janem Pawłem II. Był to szczególny czas.

Pątnicy pielgrzymują w kilkunastu grupach liczących od 80 do 350 osób. Każda z grup charakteryzuje się własnym kolorem, który jest znakiem rozpoznawczym danej grupy. Każda z grup niesie tzw. „znaczek grupowy” w kolorze grupy. Znaczek przedstawia na kolorowym tle literę „M” symbolizującą Maryję, Matkę Bożą. Kolor tła wskazuje na kolor poszczególnej grupy. Każdej grupie przewodniczy ksiądz przewodnik, który jest odpowiedzialny za grupę w czasie pielgrzymki. Zawsze na czole pielgrzymki niesiony jest krzyż pielgrzymkowy.
Swoistą grupę pątników stanowią osoby które pracują w służbach pielgrzymkowych. Każdego dnia ofiarują swój trud posługiwania pielgrzymom dbając o sprawy organizacyjne pielgrzymki. Służby pielgrzymkowe są kluczowym elementem pielgrzymki bez których organizacja pielgrzymki była by bardzo utrudniona.

Pielgrzymka studentów powstała niejako odpowiedź na gwałtowny rozwój ruchu pielgrzymkowego młodzieży akademickiej skupionej wówczas wokół grup tzw. siedemnastek Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku powstał pomysł a zarazem inicjatywa stworzenia odrębnej pielgrzymki akademickiej. Pomysłowi powstania trasy przyświecała idea: aby pielgrzymować po zapomnianych Sanktuariach Maryjnych Mazowsza i Małopolski, nawiązując do historycznych przedwojennych szlaków PPW. Idei tej patronował również Prymas Stefan Wyszyński. Stąd na trasie pielgrzymki znajdują się takie sanktuaria jak: Niepokalanów, Miedniewice, Boguszyce, Krzemienica, Inowłódz, Smardzewice, Sulejów, Przerąb, Gidle, Mstów. Z niemałym zapałem pod koniec grudnia 1980 r. rozpoczęto przygotowywanie trasy pielgrzymki.

5 sierpnia 1981 r. po raz pierwszy ruszyła na swój szlak pielgrzymkowy Warszawska Akademicka Pielgrzymka Diecezjalna w skład której weszło 8 grup pielgrzymkowych. Pielgrzymka przemierza szlak przez 52 parafie, 5 diecezji i zatrzymuje się w ok. 132 wioskach. WAPM w czasie pielgrzymki pokonuje ok. 290 km.

Opracowano na podstawie: www.wapm.waw.pl