ZIELONI KSIĘŻA

ZIELONI KSIĘŻA

EX6R6649Zanim pokrótce przedstawimy którzy księża będą nam towarzyszyć w tym roku, najpierw słów kilka o Zgromadzeniu Zakonnym do jakiego należą.

Naszą grupę ZIELONĄ prowadzą księża z Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, czyli Salwatorianów. Z łaciny Salvator znaczy Zbawiciel, dlatego mówi się Salwatorianie.
Jak można zauważyć każdy salwatorianin po nazwisku stawia SDS co tłumaczy się Societas Divini Salvatoris- Towarzystwo Boskiego Zbawiciela. Niektórzy mówią potocznie SDS, czyli Same Dobre Synki 🙂

Jesteśmy międzynarodową wspólnotą zakonną założoną przez O. Franciszka Marię od Krzyża Jordana (o nim też będzie) 8 grudnia 1881 roku w Rzymie. Żyjemy według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W szczególny sposób zobowiązujemy się do apostolstwa.

Cel Zgromadzenia: głosić Zbawiciela wszystkimi możliwymi środkami, do których natchnie nas miłość Boża.

Od ponad wieku jako Salwatorianie należący do Polskiej Prowincji dynamicznie się rozwijamy, towarzyszymy tym, którzy żyją w przyjaźni z Jezusem oraz docieramy do tych, którzy jeszcze nie uświadomili sobie Jego wielkiej Miłości.

Prowadzimy parafie, wyjeżdżamy na misje, szczególną troską otaczamy młodzież, głosimy rekolekcje parafialne, organizujemy rekolekcje zamknięte w centrach formacji duchowej, publikujemy książki i multimedia, jesteśmy obecni w internecie, pomagamy potrzebującym terapii psychologicznej, realizujemy działalność naukową, jesteśmy kustoszami sanktuariów, przewodzimy grupom pielgrzymkowym, posługujemy w szpitalach i hospicjum.

Polscy Salwatorianie posługują także w takich krajach jak: Albania, Australia, Białoruś, Czechy, Kanada, Słowacja, Szkocja, Ukraina, USA, Węgry, Włochy, Zambia.

Zobacz więcej: salwatorianie.pl


W tym roku będą nam towarzyszyć następujący ZIELONI KSIĘŻA

Przewodnik ks. Adrian Żądło SDS
14138852_1249589551740529_2257061254214489506_o

Święcenia kapłańskie otrzymał w 2015 roku i od razu trafił do parafii NMP Matki Zbawiciela w Warszawie (słynny „Olimp”) oraz otrzymał nie lada wyzwanie prowadzenia naszej grupy ZIELONEJ. W ciągu roku szkolnego katechizuje w szkole podstawowej.
Jako przewodnik odpowiada za przygotowanie naszej grupy do pielgrzymki i jej przebieg. To on zaprasza różnych gości i animuje służby dzięki, którym można spokojnie pielgrzymować.

Prosi o modlitwę, aby sprostał wymaganiom pątników 🙂

 

Ojciec Duchowny ks. Wojciech Czarnota SDS

4F0A7149

Księdzem został w 2013 roku. Po święceniach posługiwał jako wikariusz i katecheta w parafii salwatoriańskiej w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Obecnie jest wikarym w parafii św. Michała Archanioła w Piastowie i katechetą w gimnazjum. Na ZIELONEJ w tym roku będzie prowadził codzienne rozważania Pisma Świętego.
Ks. Wojciech w sposób szczególny będzie dbał o rozwój duchowy naszej grupy poprzez koordynowanie modlitw, nabożeństw i kierownictwo duchowe.

 

ks. Przemysław Antoniuk SDS

4F0A5891

Wyświęcony w 2016 roku. Został skierowany do posługi w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań z siedzibą w Krakowie. To wspólnota młodych mężczyzn rozeznających swoje powołanie do życia małżeńskiego i kapłańskiego pod skrzydłami Salwatorianów. Zobacz więcej: sop.sds.pl

 

ks. Kamil Leszczyński SDS

_MG_8570

Święcenia kapłańskie otrzymał w 2013 roku. Posługiwał w latach 2013-15 w salwatoriańskiej parafii w Elblągu. Następnie przez rok duszpasterzował w Wolontariacie Misyjnym Salvator. Obecnie posługuje na Olimpie i studiuje misjologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także duszpasterzem wspólnoty akademickiej „Student +” zrzeszającą studentów i młodzież pracującą. Jeszcze jako kleryk pielgrzymował z ZIELONĄ.

 

ks. Paweł Radziejewski SDS

ks.Pawel_Radziejewski2

Księdzem został w 2013 roku. Zaraz po nich przez dwa lata był duszpasterzem na „Olimpie” i niezapomnianym przewodnikiem naszej kochanej ZIELONEJ. Następnie przez kilka miesięcy posługiwał w Meksyku. Obecnie wikariusz w parafii NMP Królowej Świata w Bielsku- Białej i katecheta w gimnazjum oraz liceum. W parafii zajmuje się głownie pracą z młodzieżą. Wspólnie z młodzieżą zainicjował w Warszawie ZIELONEGO SYLWESTRA i Taniec Wielkanocny.

 

ks. Rafał Główczyński SDS

IMG_1247

Wyświęcony w 2016 roku. Posłany do posługi wikariusza w salwatoriańskiej parafii w Elblągu. Posługuje jako katecheta w technikum. Jest także przewodnikiem grupy Salwator- Redemptor pieszej pielgrzymki z Elbląga na Jasną Górę. Słynie z nowoczesnych metod głoszenia Ewangelii. Rodowity Warszawiak i wieloletni ZIELONY. Przed wstąpieniem do seminarium Salwatorianów ukończył socjologię. Na naszej pielgrzymce odkrył znikomość życia ludzkiego i postanowił resztę swoich dni spędzić w klasztorze 🙂

 

ks. Maciej Szeszko SDS

IMG_1165

Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 roku. W latach 2006-11 posługiwał na „Olimpie” i był przewodnikiem ZIELONEJ. Ukończył studia doszkalające na UKSW. Człowiek o szerokich horyzontach i zdolnościach. Aktualnie ojciec dyrektor Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, czyli wspólnoty zrzeszającej młodych ludzi chcących rozwijać swoją wiarę. Zobacz więcej, warto: rms.sds.pl

 

ks. Łukasz Anioł SDS

Łukasz Anioł SDS

Księdzem został w 2010 roku. Przez rok posługiwał na „Olimpie”, a następnie trafił do Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej i tak jest do dziś, ku uciesze wielu młodych ludzi 🙂
W tym roku na ZIELONEJ będziemy mieli przyjemność posłuchać ks. Łukasza, który opowie nam o życiu i dziele Założyciela Salwatorianów Sługi Bożego O. Franciszka Jordana.
Zobacz więcej, warto: rms.sds.pl

 

ks. Piotr Szyrszeń SDS

PSz - foto_CJPII_01

Kapłanem został w 1999 roku. Ukończył studia z prawa kanonicznego na Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był sekretarzem Polskiej Prowincji Salwatorianów, czyli takim zakonnym VIP-em. Od kilku lat posługuje jako rekolekcjonista i duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, gdzie odbywają się rekolekcje zamknięte dla mężczyzn i kobiet. Poczytaj więcej o domu Słowa Bożego: http://cfd.sds.pl/
W trakcie pielgrzymki opowie nam o tym apostolacie salwatoriańskim, a także o tym, jak zakochać się w Piśmie Świętym.

 

ks. prof. Ambroży Skorupa SDS

Zielona2014_dzien_1_130

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1992 roku. Posługiwał w salatoriańskiej parafii w Elblągu jako wikary i katecheta. Następnie związał się poprzez studia i pracę naukową z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Kierownik Prawa Sakramentów i Instytutu Życia Konsekrowanego tej uczelni. Ponadto od dwóch kadencji jest konsultorem ds. formacji Polskiej Prowincji Salwatorianów, czyli zakonnym VIP-em. Od wielu, wielu niepamietnych lat pokrzepia sakramentami, dobrym słowem i żarcikiem naszych pątników.
Na ZIELONEJ poinstruuje jak dobrze przygotować się do sakramentu małżeństwa 🙂

 

ks. Piotr Łapiński SDS

4F0A7126

Ksiądz od 2003 roku. Posługiwał przez kilka lat w Elblągu, a potem za wielką wodą w Kanadzie. Przez rok był prefektem- przełożonym w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie na Dolnym Śląsku. Aktualnie jest superiorem (przełożonym) wspólnoty zakonnej w Zakopanem, konsultorem Polskiej Prowincji Salwatorianów oraz duszpasterzem Świeckich Salwatorianów. Zobacz co to za wspólnota: http://swieccy.sds.pl