ZIELONE SIOSTRY

ZIELONE SIOSTRY

W tym roku potężne wsparcie duchowe na ZIELONEJ. Będą z nami niezawodne siostry zakonne, które nieustannie wspierają nas modlitwami, rozmowami i jak trzeba po prostu zwykłym ludzkim uściskiem.

 

s. Ewelina Bonalska SDS

13934891_10208097675892835_3815013347868635578_n

Jest zakonnicą w Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela. Po prostu: salwatorianka z krwi i kości.

Od 4 lat siostra Ewelina posługuje jako katechetka w gimnazjum i zamieszkuje we wspólnocie sióstr salwatorianek w Goczałkowicach- Zdroju. Pracuje z młodzieżą także poprzez dni skupienia i rekolekcje (referat powołań). Wcześniej posługiwała na Słowacji, gdzie ukończyła studia. Chętnie bierze udział w Salwatoriańskim Forum Młodych, czyli ogólnopolskim spotkaniu młodych połączonym z warsztatami.

Założyciel Salwatorianów Sługa Boży ks. Franciszek od Krzyża Jordan wraz z bł. Marią od Apostołów, zapatrzeni w przykład Boskiego Zbawiciela zostali przeniknięci Jego duchem. Pragnęli, aby Pan Bóg był uwielbiony, kochany przez wszystkich ludzi i zbawiony każdy człowiek. W tym celu 8 grudnia 1888 r. w Tivoli k. Rzymu założyli Zgromadzenie Sióstr Salwatorianek. Od samego początku było ono i jest międzynarodowe, misyjne i powszechne w działaniu – wszystkie prace, które prowadzą do chwały Bożej i zbawienia dusz, wypływają z miłości do Boga i ludzi. Duży akcent położony jest na modlitwę.

Dowiedz się więcej kim są Siostry Salwatorianki: www.siostry.pl

 

s. Katarzyna Okroy CSFB
s.Kasia

Należy do Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, czyli betanek.

Wychowała się na Kaszubach w okolicach Wejherowa. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia studiowała filologię germańską. Aktualnie posługuje w Gdańsku w Domu Modlitwy za kapłanów. Prowadzi sklepik parafialny i współpracuje z jezuickim Duszpasterstwem Akademickim. Sympatyczna i otwarta na świat, młoda siostra betanka.

Siostry Betanki zostały założone w 1930 roku przez Sługę Bożego ks. Józefa Chryzostoma Małysiaka SDS, a zatwierdzone w 1992 roku przez św. Jana Pawła II.
Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej zostało powołane przede wszystkim do służby pomocniczej w parafiach. Betanki są katechetkami, zakrystiankami, organistkami, zajmują się prowadzeniem gospodarstwa domowego na plebanii. Niekiedy pełnią również funkcję pielęgniarek oraz uczestniczą w misjach. Niezwykle ważną rolę odgrywa w ich charyzmacie modlitwa za kapłanów i codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zobacz więcej o Siostrach Betankach: www.betanki.pl

 

s. Magdalena Stołowska CSFB
s.Magdalena

Podobnie jak s. Katarzyna należy do Zgromadzenia Sióstr Betanek.
Pochodzi z Krzyszkowic koło Myślenic. Z zawodu jest fryzjerką, a obecnie posługuje w Domu Generalnym w Lublinie na kuchni. Miła, energiczna i ciesząca się życiem. Z pasją poznaje nowych ludzi, chętnie spaceruje, a w wolnej chwili szkicuje prawdziwe dzieła sztuki. W Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej jest od czterech lat.

Zobacz więcej o Siostrach Betankach: www.betanki.pl
sm&sk

 

s. Ilona Samuela Wal CSAPI

50dm913477228S. Ilona Samuela należy do Zgromadzenia Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim, czyli potocznie mówi się że jest siostrą albertynką.

Od 15 lat w Zgromadzeniu. 10 lat pracowała z ludźmi na różnych przestrzeniach bezdomności i ubóstwa, jako siostra środowiskowa z rodzinami ubogimi, bezdomnymi, w Domu Matki i Dziecka, z kobietami bezdomnymi i ich dziećmi. Ponadto przez 3 lata pomagała w duszpasterstwie więziennym, 2 lata posługiwała w fundacji dla bezdomnych. Zakładała i prowadziła jadłodajnię dla bezdomnych, ubogich i potrzebujących wraz z warsztatami popołudniowymi i gabinetami.

Ukończyła prawo i przygotowuje się do poradnictwa prawnego bezdomnym i potrzebującym, którzy przeważnie w tej przestrzeni są zdani sami na siebie i nie mogą liczyć na profesjonalną pomoc prawną.

Zakon Sióstr Albertynek, do którego należy s. Ilona Samuela został założony przez św. Adama Chmielowskiego w 1891 roku w Krakowie. Współzałożycielką i pierwszą przełożoną generalną była  bł. siostra Bernardyna Jabłońska. Ich charyzmatem jest służba Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych poprzez świadczenie im wielorakiej posługi miłosierdzia chrześcijańskiego.

Przeczytaj czym zajmują się Siostry Albertynki: www.albertynki.pl