ZAPISY

Pielgrzymka z grupą ZIELONĄ trwa od 5 do 14 sierpnia – zaczynamy Mszą świętą o 5.30 w kościele akademickim św. Anny w Warszawie.

Obowiązkowe zapisy, w krużgankach św. Anny, od 2 do 4 sierpnia w godz. 9.00 – 19.30. Koszt zapisu to 90 zł. Zdawanie bagażu 4 sierpnia od 17. a 5 sierpnia przed 5.30. Bagaże zdajemy na Pl. Teatralnym. Opłata bagażowa wynosi 60 zł.
Do grupy Zielonej można zapisać się także w parafiach prowadzonych przez Salwatorianów 31 lipca 2016 roku (niedziela) Parafia pw. NMP Matki Zbawiciela, przy ul. Olimpijskiej 82/84; pw. Św. Michała Archanioła w Piastowie przy ul. Elizy Orzeszkowej 23.

W razie trudności lub pytań: zielona.sds@gmail.com; tel. 504 604 952.