Wolontariat Misyjny Salvator – reaktywacja!

logo WMSStare i nowe
W Ewangelii wg Mateusz możemy znaleźć ciekawy obraz Ojca rodziny, który: ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (13,52). Tak też powinno być i w naszym życiu! Sztuką jest pogodzić te dwa elementy.
To zadanie próbuje zrealizować Wolontariat Misyjny Salvator, który zdecydował się w tym roku przeprowadzić rebranding, czyli proces zmiany postrzegania WMS poprzez zmianę wizerunku, logo, oraz wyznaczenia nowych celów i zadań.
Nowy może być obraz, metoda, ale treść pozostaje niezmienna. Jako Wolontariat Misyjny Salvator postawiliśmy sobie za cel aby m.in. znaleźć sposób dotarcia do młodego człowieka, Będziemy próbować osiągnąć to używając nowych metod aby w sposób nowy i atrakcyjny przekazać treści znane już od ponad 2 tyś lat.

Symbolika logo

Nowe logo WMS zawiera cztery podstawowe elementy: Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus, Piny (znaczki do określania pozycji na mapach), ikonę Jezusa – Salvatora oraz aureole. Kolorystyka również nie jest przypadkowa. Niebieski Pin, to kolor Maryi, czerwony to kolor Jezusa, męczeństwa, ofiary, poświęcenia. Również aureole mają dwa odcienie. Świętość Jezusa jest tą świętością do której każdy z nas jest zaproszony. Wolontariusz misyjny, to ten, który powinien dawać przykład na drodze do świętości, to ten który uświęca innych poprzez przyprowadzanie ich do Jezusa. Wolontariusze misyjni WMS to ci, którzy głoszą innym zadania jakie nam Salwatorianom zostawił o. Jordan: „Zawsze i stale mówcie sobie: Ja muszę być świętym! A jeśli nie będę dążył do świętości, stanę wobec niebezpieczeństwa zagubienia się.”

Podejmij wyzwanie

Wraz z promocją nowego wizerunku WMS chcemy również przekazać młodym ludziom jasny komunikat, który będzie pojawiał się na naszych materiałach reklamowych. Długo szukaliśmy hasła które najlepiej oddawałoby nasze działanie i powstało hasło: PODEJMIJ WYZWANIE! Aby zostać wolontariuszem, aby wyjechać na placówkę misyjną trzeba podjąć wyzwanie! Hasło nawiązuje do nakazu misyjnego, jaki Jezus zostawił nam w Piśmie św. Powiedział do Apostołów „idźcie i głoście” (Mk 16, 15) a nie siedźcie i odpoczywajcie! Każdy z nich musiał podjąć wyzwanie, zmierzyć nie z nieznanym, zaufać Bogu, że będzie w swoim działaniu prowadzony!
Te hasło PODEJMIJ WYZWANIE tak naprawdę towarzyszy nam każdego dnia, na wszystkich płaszczyznach naszego życia! Często jesteśmy leniwi, nic nam się nie chce. Podejmij wyzwanie, to zaproszenie aby również zmierzyć się z własnymi ograniczeniami, tym co nie pozwala rozwinąć nam skrzydeł.

Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Niedzielę Misyjną napisał: Zwracam się szczególnie do młodych, którzy zdolni są jeszcze do dawania odważnego świadectwa i do podejmowania szlachetnych czynów, niejednokrotnie idąc pod prąd: NIE POZWÓLCIE SIĘ OKRAŚĆ Z MARZEŃ O PRAWDZIWEJ MISJI, o naśladowaniu Chrystusa poprzez całkowity dar z siebie!
Misje, może to i Twoja droga? Jeżeli jesteś młody (18- 35 lat) i chciałbyś dołączyć do nas, to zapraszamy!

Skontaktuj się z nami: wmsalvator@gmail.com tel. + 48 530 318 475 lub wejdź na stronę www.wms.sds.pl
Podejmij wyzwanie i dołącz do Wolontariatu Misyjnego Salvator!

Ks. Kamil Leszczyński SDS

adrian