SALWATORIAŃSKI AKCENT

W kolejnych dniach pielgrzymki konferencję wygłoszą dobrze znani ZIELONYM nasi salwatoriańscy kapłani: ks. prof. Ambroży Skorupa SDS i ks. Paweł Fiącek SDS. Kim są? Co robią na co dzień? Przeczytajcie 😉

Zielona2014_dzien_1_130ks. prof. dr. hab. Ambroży Skorupa SDS, salwatorianin, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
7 września 1985 roku rozpoczął nowicjat w Polskiej Prowincji  Salwatorianów w Bagnie. Rok później, złożył pierwszą profesję zakonną, a w roku 1990 profesję wieczystą. Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1992 w Bielsku Białej.

Po rocznej posłudze duszpasterskiej w parafii św. Brata Alberta w Elblągu  został skierowany na studia z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W grudniu 1995 roku zdał egzamin licencjacki.

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim został zatrudniony 15 lutego 1996 r.  jako asystent w Katedrze Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.  Dnia 4 marca 1999 r. obronił rozprawę doktorską. Z dniem 15 lutego 2002 został  powołany na stanowisko adiunkta. Dnia 10 lutego 2009 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji nadała mu stopień doktora habilitowanego; natomiast 1 października 2009 został powołany na stanowisko Kierownika Katedry Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego. Od 1 października 2010 r. jest profesorem KUL.

Dnia 13 czerwca 2016 r. Rada Instytutu Prawa Kanonicznego wybrała ks. dr hab. Ambrożego Skorupę, prof. KUL na dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego na kadencję 2016-2020. Jest także wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia.

Na ZIELONEJ w konferencji podejmie temat sakramentu pokuty, zwłaszcza w perspektywie ostatnich dokumentów, które poruszają temat dopuszczania do Komunii świętej rozwodników.

12400574_1037440202985271_3256921299208055834_nks. Paweł Fiącek SDS, salwatorianin, przebywający na stałe na misjach w Afryce. Ks. Paweł opowie o ruchu WMS – Wolontariacie Misyjnym Salvator, o możliwościach i warunkach wyjazdu i posługi na misjach. Wolontariat Misyjny Salvator to grupa młodych ludzi skupiona przy zgromadzeniu Salwatorianów, którzy pragną w sposób autentyczny żyć wiarą w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata! Poprzez swój czas, zdolności, umiejętności, chęć pomocy i kreatywność, pragną dzielić się własną wiarą oraz włączać w wielkie dzieło głoszenia Dobrej Nowiny w świecie. Źródłem działalności WMS jest pragnienie realizacji przesłania, które pozostawił założyciel salwatorianów, sługa Boży o. Franciszek Jordan: „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata,  nie wolno ci spocząć.”