O SPOŻYWANIU SŁOWA BOŻEGO OPOWIE GOŚĆ ZIELONEJ

PSz - foto_CJPII_01„SPOŻYJ SŁOWO I GŁOŚ, CZYLI O LECTIO DIVINA”.

To temat kolejnej konferencji, którą wygłosi do nas
ks. Piotr Szyrszeń SDS
z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Ks. Piotr został kapłanem w 1999 roku. Ukończył studia z prawa kanonicznego na KUL. Od wielu lat posługuje jako rekolekcjonista i kierownik duchowy.

W latach 2006-2009 był sekretarzem prowincjalnym Polskiej Prowincji Salwatorianów. Jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie.

Prowadzi rekolekcje metodą „Lectio Divina”. To inaczej „pobożne czytanie”. Ale „Lectio Divina” nie jest praktyką pobożnościową. To dotykanie Słowa wargami. Intymna rozmowa z Tajemnicą. Szkoła mistycznego zjednoczenia z Panem Bogiem.

„Lectio Divina” to jedna z najstarszych praktyk, pochodząca jeszcze z czasów Ojców Pustyni i bazawszystkich duchowości, które istnieją w Kościele. Jej podstawą jest najbardziej fundamentalna rzecz w naszej wierze: Pismo Święte. W zasadzie większość metod modlitewnych można do niej sprowadzić i w większości ruchów formacyjnych taki model się pojawia. To „pobożne czytanie”, przez wieki Chrześcijaństwa, nabierało w Kościele bogactwa. Chciałbym jednak przedstawić klasyczny, najbardziej oryginalny i pierwotny model lectio divina, niezmodyfikowany przez żadną duchowość, zakon czy szkołę formacyjną, przez takiego czy innego świętego.

Składa się on z 4 etapów:

1. lectio [czytanie]

2. meditatio [medytacja]

3. oratio [modlitwa]

4. contemplatio [kontemplacja]

Zobacz także co to jest Centrum Formacji Duchowej, które pomaga zasmakować Słowa poprzez praktykę „Lectio Divina”: http://cfd.sds.pl/