KSIĄDZ MÓWIĄCY O MAŁŻEŃSTWIE GOŚCIEM ZIELONEJ

KS.Zielona2014_dzien_1_130 AMBROŻY SKORUPA SDS

Salwatorianin, Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. W 1999 roku obronił rozprawę doktorską.
Powołany na adiunkta w 2002 roku.
Habilitował się w 2009 roku. Od 2010 roku profesor KUL.
Przedmiotem jego badań jest prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, regulujące funkcjonowanie instytutów zakonnych w Kościele powszechnym oraz w Kościele partykularnym. W Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów prowadzi wykłady z prawa kanonicznego m.in. prawa małżeńskiego.

„Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w świetle prawa kościelnego”- to temat konferencji, którą wygłosi na ZIELONEJ.