Hasło: Nie wolno Ci spocząć!

W tym roku Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna pielgrzymuje na Jasną Górę pod hasłem: „Niech zstąpi Duch Twój”. Doskonale wpisuje się to w przeżywany właśnie Rok Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana, który pod natchnieniem Ducha Świętego powołał Zgromadzenie Salwatorianów, czyli księży, którzy od początku przewodzą naszej grupie ZIELONEJ.
Dlatego hasłem, które będzie nas prowadziło na Jasną Górę w grupie ZIELONEJ to słowa Czcigodnego Sługi Bożego O. Franciszka Jordana: „NIE WOLNO CI SPOCZĄĆ!”.
jordan1mZanim przejdziemy do tego, co oznaczają te znamienne słowa pochylmy się nad postacią Człowieka Wielkiej Wiary, który je zapisał. Chodzi oczywiście o Założyciela Salwatorianów Czcigodnego Sługę Bożego O. Franciszka Jordana.
Jan Chrzciciel Jordan (bo tak nazywał się wcześniej O. Franciszek Jordan) był z pochodzenia Niemcem i urodził się 16 czerwca 1848 w Gurweil (Badenia).
Poznając świat jako robotnik, malarz, dekorator odkrywa potrzebę niesienia ludziom Miłości Boga. Rozwijające się w nim powołanie do kapłaństwa przeradza się w powołanie do założenia wielkiego dzieła głoszenia Ewangelii.
21 lipca 1878 r. przyjmuje święcenia kapłańskie. 8 grudnia 1881 r. zakłada w Rzymie pierwszy stopień „Apostolskiego Towarzystwa Nauczania”, które z czasem przeradza się w Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (w skrócie- Salwatorianów).
Swoje pragnienie, aby wszelkimi środkami, do jakich natchnie miłość Jezusa Chrystusa, głosić światu zbawienie odnajduje w słowach: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3).
O. Jordan stara się różnymi środkami głosić światu Zbawiciela, w którym człowiek może odnaleźć sens i cel swojego życia. Szczególnie działa na poprzez prasę. Do dziś idąc za radą Założyciela, Salwatorianie starają się korzystać ze współczesnych metod, aby lepiej docierać z Ewangelią do ludzi.
W styczniu 1890 roku posyła pierwszych misjonarzy Assam (północno-wschodnie Indie). Bardzo mocno leży ma na sercu misja głoszenia Ewangelii.
Na początku XX wieku pierwsi Salwatorianie docierają do Polski i w Trzebini k. Krakowa zakładają dom. Dziś Polscy Salwatorianie posługują na ok. 30 placówkach w Polsce oraz na całym świecie m.in.: Ukraina, Białoruś, Czechy, Niemcy, Szwajcaria, Albania, Włochy, Francja, Meksyk, USA, Kanada, Australia, Zambia, Tanzania.
O. Franciszek Jordan zmarł w uroczystość Narodzenia NMP dnia 8 września 1918 r. w Tafers (Szwajcaria). Pozostawił po sobie prężnie rozwijające się dzieło, bogaty dorobek duchowy oraz setki duchowych synów i córek gotowych głosić Ewangelię o Boskim Zbawicielu.
Jego ciało spoczywa w kaplicy Domu Generalnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Salwatorianów) w Rzymie, w sąsiedztwie placu św. Piotra.
Przeczytaj więcej: Życiorys O. Jordana
W swoim Dzienniku duchowym O. Franciszek Jordan zapisał znamienne słowa:
„Dopóki żyje na ziemi choćby jeden człowiek, który nie zna Boga i nie kocha Go ponad wszystko, nie wolno ci ani na chwilę spocząć”. Stały się one nie tylko iskrą do powstania nowego dzieła w służbie głoszenia Ewangelii, ale także żywym tchnieniem dla wszystkich, którzy do tego dzieła z czasem przyłączali się. Więcej! Również dla tych, którzy obecnie rozpaleni mocą Ducha Świętego na nowo odczytują charyzmat salwatoriański i podejmują misję głoszenia oraz szukania ludzi, którzy jeszcze nie kochają Zbawiciela.
„Nie wolno Ci spocząć”. Idąc za wskazaniem Założyciela Salwatorianów O. Franciszka Jordana, na tegorocznej ZIELONEJ, chcemy na nowo powrócić do źródeł wiary, aby z jeszcze większym zapałem i gorliwością głosić światu Zbawiciela i Jego Ewangelię. Chcemy za Jego wstawiennictwem prosić o nieustanny zapał ewangelizacyjny, aby ani na chwilę nie spocząć na laurach!
Wszystkich, którzy kiedykolwiek spotkali na swoich drogach salwatorianina lub zetknęli się z postacią O. Jordana zachęcamy do modlitwy prosząc, aby rychło został ogłoszony błogosławionym (aby można było oddawać mu kult publiczny i czcić jako świętego).
Jezu, Zbawicielu świata, który udzieliłeś swojemu słudze Franciszkowi daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, wsław go tu na ziemi chwałą błogosławionych, a za jego wstawiennictwem udziel nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.