CO KSIĄDZ MOŻE WIEDZIEĆ O MAŁŻEŃSTWIE?

Zielona2014_dzien_1_130

„Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w świetle prawa kościelnego”-

to temat konferencji, którą wygłosi
na ZIELONEJ

KS. PROF. AMBROŻY SKORUPA SDS

 

Salwatorianin, Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. W 1999 roku obronił rozprawę doktorską. Powołany na adiunkta w 2002 roku.
Habilitował się w 2009 roku. Od 2010 roku profesor KUL.
Przedmiotem jego badań jest prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, regulujące funkcjonowanie instytutów zakonnych w Kościele powszechnym oraz w Kościele partykularnym.
W Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów prowadzi wykłady z prawa kanonicznego m.in. prawa małżeńskiego.

Zobacz więcej: http://www.kul.pl/ks-dr-hab-ambrozy-skorupa-prof-kul,art_72659.html